Ve všem, co dělám, hraje důležitou roli respekt k přírodě, radost, svoboda a tvůrčí práce.

Platí to jak pro osobní, tak profesní život. Neustále se něco nového učím, zkoumám,
tvořím a s radostí předávám dál získané znalosti a dovednosti.

Tvůrčí práce

  • Odjakživa mě bavilo něco nového vymýšlet, zkoušet a vytvářet vlastníma rukama. V průběhu času jsem zjistila, že kreativita v jakékoli podobě je mým hnacím motorem v osobním i profesním životě.
  • Pracovat s drátem v různých podobách a tvořit z něj šperky, dekoracepraktické  pomocníky jsem začala v roce 2008. Pro samouka s minimem volného času, bez jakéhokoli výtvarného či uměleckého vzdělání a odborného vedení byly začátky krušné, první výtvory nepoužitelné a několikrát jsem měla chuť se na to vykašlat. Naštěstí jsem se nevzdala, nad dráty zvítězila a od roku 2009 nabízím svou tvorbu pod značkou Lenka B. handmade.
  • V létě 2019 jsem se rozhodla ukončit éru zaměstnance a povýšit svého koníčka – výrobu šperků – na svou hlavní náplň práce. Jako bonus mám konečně čas začít realizovat svůj velký sen – tvorbu naší užitkové přírodní zahrady.

Vzdělávat a motivovat

jsou činnosti, které mi dávají hluboký smysl – vedou k zamyšlení, akci a pozitivním změnám, ať už se týkají tématu udržitelného rozvoje a s ním spojeného životního stylu, podpory kreativity a zručnosti prostřednictvím řemeslných kurzů nebo tvořivých dílen.

Environmentální výchově a vzdělávání k udržitelnému rozvoji se s různou intenzitou věnuji přes 20 let, naplno v letech 2009–2014, kdy jsem v rámci několika neziskových organizací pracovala na projektech cílených jak na děti a učitele všech typů škol, tak i na širokou veřejnost.

Láska k přírodě

a touha proniknout hlouběji do jejích tajů mě provází od dětství. Přestože doma mé nadšení nikdo nesdílel a mé rozhodnutí jít studovat biologii narazilo na odpor, odolala jsem všem racionálním námitkám a šla za svým srdcem. I když jsem vědeckou kariéru zoologa nakonec opustila, svého rozhodnutí nelituji. Aktivně se věnuji již jen ochraně netopýrů.

Tvořím a žiji